2015-04-20

”Värderingarna måste börja hos chefen”

Annika Elias, ordförande Ledarna

Det förekommer en rad stelbenta strukturer och fördomsfulla beteenden som hindrar oss från att utnyttja Sveriges arbetskraft till sin fulla potential, skriver Annika Elias, ordförande Ledarna.

I många avseenden fungerar den svenska arbetsmarknaden bra. Vi har stabilitet, ingångna avtal hålls och respekteras och samtalen mellan arbetsgivare och arbetstagare fungerar oftast bra.

Men det förekommer också en rad stelbenta strukturer och fördomsfulla beteenden som hindrar oss från att utnyttja Sveriges arbetskraft till sin fulla potential. Rekrytering och befordran av människor styrs alltför ofta av förutfattade meningar i stället för fakta om kompetens och prestationer. Detta gäller i hög grad när man rekryterar chefer.

Alla vet att förmågan till ett gott ledarskap inte syns på utsidan, men trots det är den svenska chefskåren oroväckande homogen. Det är i hög grad män, födda i Sverige, med alla fysiska funktioner i behåll och en kärnfamilj därhemma, som blir chefer och representerar sitt företag utåt.

Men i en tid som präglas av en allt större mångfald har vi inte råd att välja bort kompetens och engagemang hos vare sig chefer eller medarbetare bara för att utseende eller kulturell bakgrund avviker från en trång norm.

Chefer är förebilder och bärare av verksamhetens värderingar. Genom att börja med chefen och aktivt rekrytera och utveckla chefer som själva har en annan bakgrund än den gängse, kan sökandet efter medarbetare med rätt kompetens och arbetet för ökad mångfald gå hand i hand. Och resultatet blir vinst för företaget och vinst för en modern och öppen arbetsmarknad.

 

Annika Elias
Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 4, april 2015.

Uppdaterat: 2015-04-20

Läs också

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem