Är Ledarna ett fackförbund?

Text: Uppdaterat: 2015-11-17

Fråga:

Är Ledarna ett fackförbund?

Svar:

Ledarna är en arbetstagarorganisation – i dagligt tal ett fackförbund. Men vi skiljer oss från de traditionella fackförbunden genom att vara den enda fackliga organisation i Sverige som arbetar bara för chefer. Det betyder att intressekonflikter i perspektivet chefer och övriga anställda inte uppstår.

Chefer är både arbetsgivarens företrädare och, i de flesta fallen, samtidigt anställd. Därför omfattar Ledarnas erbjudande till medlemmarna både ditt behov av stöd i rollen som chef och som anställd.

Ledarna erbjuder:

  • kollektivavtal i de flesta branscher
  • arbetsrättslig hjälp via förhandlare som själva varit chefer
  • lokala företrädare, som är chefer, på arbetsplatser i hela Sverige
  • gruppförsäkringar och inkomstförsäkring

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem