Är Ledarna med i avtalsrörelsen?

Text: Uppdaterat: 2012-05-31

Fråga:

Är Ledarna med i avtalsrörelsen?

Svar:

Ja, men bara när det gäller allmänna villkor. När det gäller den stora huvudfrågan i avtalsrörelsen – löneförhandling – är Ledarna inte en del av avtalsrörelsen. Ledarnas sätt att göra löneförhandling relevant och begriplig för medlemmarna är att teckna avtal som handlar om löneprocessen, men där lönen sätts mellan chef och medarbetare.

Ledarna förhandlar på ungefär 80 avtalsområden och har totalt cirka 225 avtal.

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem