Är jag automatiskt med i a-kassan om jag är med i Ledarna?

Text: Uppdaterat: 2015-12-01

Fråga:

Är jag automatiskt med i a-kassan om jag är med i Ledarna?

Svar:

Nej, du måste själv ansöka om medlemskap i en a-kassa. Du väljer själv vilken a-kassa du vill tillhöra och om du vill bli medlem. Tänk på att storleken på din totala ersättning vid arbetslöshet påverkas av om du är med i en a-kassa eller ej. Läs mer på www.bliwa.se/ledarna.

Ledarnas a-kassa är helt fristående från Ledarna. Kontakta dem på telefon: 08-509 319 19.

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem