Hur gör jag om jag vill gå ur Ledarna?

Text: Uppdaterat: 2016-08-31

Fråga:

Hur gör jag om jag vill gå ur Ledarna?

Svar:

Om du vill avsluta ditt medlemskap i Ledarna kan du kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Du kan även hämta utträdesblanketten om du är inloggad på ledarna.se  ladda ner utträdesansökan här.

  • Medlemskapet upphör tidigast vid kommande månadsskifte efter att ansökan inkommit till Ledarna enlig § 4 i stadgarna.
  • Vi kommer att skicka en bekräftelse på att vi mottagit ditt utträde. Tänk på att din medlemsavgift betalas i efterskott.
  • Som passiv medlem betalas din avgift halvårsvis i förskott.
  • Utträdesbekräftelse skickas i samband med att beslutat utträdesdatum infaller.

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem