Hur kan jag som medlem påverka Ledarna?

Text: Uppdaterat: 2016-01-14

Fråga:

Hur kan jag som medlem påverka Ledarna?

Svar:

Ledarna är en demokratiskt uppbyggd organisation. Det betyder att du som är medlem kan vara med och påverka vilka frågor Ledarna ska arbeta med och driva, och välja dina företrädare till olika demokratiska forum. Genom att nyttja din rätt till inflytande är du med och styr hur Ledarnas verksamhet utvecklas!

Påverkar Ledarna gör du exempelvis genom att ta uppdrag i någon av Ledarnas branschföreningar eller i Ledarna centralt. Ett annat sätt att påverka är att skriva motioner (det vill säga lämna in förslag) till Ledarna.

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem