Hur ser Ledarna på lön och lönebildning?

Text: Uppdaterat: 2015-11-17

Fråga:

Hur ser Ledarna på lön och lönebildning?

Svar:

Vårt synsätt är att alla verksamheter, privata och offentliga, vinner på en lönebildning som premierar individens insatser. Ledarnas syn på lön utgår från att chefen är en nyckelperson för verksamhetens framgång, och att det ska avspegla sig i chefens lön.
 
Ledarnas medlemmar omfattas av ett eget löneavtal, Ledaravtalet. Det bygger på en modell där lönen sätts individuellt i samtal mellan den anställde och arbetsgivaren. Tanken är att det är dina egenskaper och arbetsinsatser som premieras. Har du som anställd levt upp till de mål som du och din arbetsgivare kommit överens om ska det också ge avtryck i ditt lönekuvert.

Läs mer om Ledaravtalet

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem