Hur styrs Ledarna?

Text: Uppdaterat: 2012-05-31

Fråga:

Hur styrs Ledarna?

Svar:

Ledarna är en demokratiskt uppbyggd organisation. Det betyder att du som är medlem kan vara med och påverka vilka frågor Ledarna ska arbeta med och driva, och välja dina företrädare till olika demokratiska forum. Verksamhetens inriktning beslutas av den demokratiskt valda förbundsstyrelsen, och verkställs av ledning och kansliorganisation. Högsta beslutande organ är Ledarnas kongress.

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem