Vad är Ledaravtalet?

Uppdaterat: 2016-12-13

Fråga:

Vad är Ledaravtalet?

Svar:

Ledaravtalet, Ledarnas löneavtal, anger inga nivåer eller procentsatser för löneökning. Istället är det ditt bidrag till verksamheten och företagets ekonomiska förutsättningar som ska styra din löneutveckling.

Avtalet bygger på att du och din chef sätter målen i dialog, löpande följer upp och utvärderar under året för att sedan komma överens om ny lön i lönesamtalet. Genom att ni pratar om vad du faktiskt gör på jobbet och vilka förutsättningar som är nödvändiga så gynnas både din och företagets utveckling.

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem