Vad är Ledaravtalet?

Text: Uppdaterat: 2012-05-31

Fråga:

Vad är Ledaravtalet?

Svar:

Ledaravtalet är en modell för lokal lönebildning. Ledarna har tecknat huvudavtal – Ledaravtalet – med de flesta privata arbetsgivarorganisationerna på arbetsmarknaden.

Vår modell bygger på att din lön sätts individuellt i samtal mellan dig och din arbetsgivare. Vi tror inte på en och samma procentuella löneökning för alla. Tanken är att det är dina prestationer och arbetsinsatser som premieras. Har du som anställd levt upp till de mål som du och din arbetsgivare kommit överens om ska det också ge avtryck i ditt lönekuvert.

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem