Vad är kollektivavtal?

Text: Uppdaterat: 2016-01-14

Fråga:

Vad är kollektivavtal?

Svar:

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisation å ena sidan och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare å andra sidan.

Kollektivavtal reglerar anställningsvillkor som till exempel, semester, föräldralön, arbetstid och övertid. Löneavtal är också kollektivavtal, där löneprocess regleras.

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem