Vad gör Ledarnas branschföreningar?

Text: Uppdaterat: 2016-01-14

Fråga:

Vad gör Ledarnas branschföreningar?

Svar:

Branschföreningarna ger medlemmarna lokal och branschmässig förankring, och fördjupning i ledarskapsfrågor av relevans för den bransch medlemmen verkar i. Branschföreningarna har också i uppgift att ta vara på medlemmarnas möjlighet att påverka Ledarnas inriktning och verksamhet.

I branschföreningen kan medlemmar inom samma bransch träffas, utbyta gemensamma erfarenheter och tillsammans driva branschspecifika frågor. Branschföreningarna inom Ledarna har stor självständighet med egna stadgar och beslutande organ.

Läs mer om branschföreningarna

Läs mer om medlemsinflytande

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem