Vad innebär sifferlösa avtal?

Uppdaterat: 2016-12-13

Fråga:

Vad innebär sifferlösa avtal?

Svar:

Sifferlösa avtal innebär att det inte finns någon centralt avtalad siffra som styr löneökningarnas storlek. Istället sätts din lön individuellt i samtal mellan dig och din chef.

Sifferlösa avtal eller processavtal bygger på en process där du och din chef sätter mål som ni löpande följer upp under året. Ni kommer sedan överens om din nya lön i lönesamtalet.

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem