Vad innebär sifferlösa avtal?

Text: Uppdaterat: 2015-11-17

Fråga:

Vad innebär sifferlösa avtal?

Svar:

Processavtal eller sifferlösa avtal gör lönebildningen begriplig eftersom de innebär att chef och medarbetare pratar lön direkt med varandra, utan att gå omvägen via en krånglig procedur eller centrala organisationer.

Ledaravtalet anger ingen procentuell löneökning utan bygger helt och hållet på lokal lönebildning. Till skillnad från många andra avtal så finns inga ramar – varken neråt eller uppåt.

Vår modell bygger på att din lön sätts individuellt i samtal mellan dig och din arbetsgivare. Vi tror inte på en och samma procentuella löneökning för alla, utan på lön efter prestation.

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem