Var står Ledarna politiskt?

Text: Uppdaterat: 2012-05-31

Fråga:

Var står Ledarna politiskt?

Svar:

Ledarna är politiskt obundet och är fristående från fackliga centralorganisationer. Vi tar därmed inte partipolitisk ställning, men tvekar inte att driva sakpolitiska frågor som har uttalat chefsintresse. Genom att driva opinion och ta ställning inom områden som har relevans för chefer, vill Ledarna vara Sveriges chefers samlade röst i samhällsdebatten. Centrala ämnen för vår opinionsbildning är lön och villkor, förutsättningar för chefsuppdrag och ledarskap samt attityder till chefer och chefsrollen.

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem