Vad händer med min pension om jag jobbar tills jag fyller 67 år?

Uppdaterat: 2017-02-09

Fråga:

Vad händer med min pension om jag jobbar tills jag fyller 67 år? 

Svar:

Om du arbetar längre får du förstås högre pension. En grov uppskattning är att pensionen ökar med cirka sex till sju procent för varje år som du väljer att skjuta upp den. Du ser skillnaden enklast genom att logga in på www.minpension.se och göra pensionsprognoser.

Enligt vissa tjänstepensionsavtal upphör arbetsgivarens inbetalningar när arbetstagaren fyller 65 år. Om ditt tjänstepensionsavtal ser ut så, kan du och din arbetsgivare komma överens om att fortsätta att betala in tjänstepension i en premiebestämd pensionslösning.  

Du fortsätter att tjäna in till din allmänna pension så länge du arbetar.

Förändringar i a-kassan och försäkringskassan efter 65 år

Du kan bara få ersättning från a-kassan fram tills du är 65 år. Då upphör ersättningen och medlemskapet i a-kassan.

Du kan få sjukpenning från Försäkringskassan under 180 dagar efter att du fyllt 65 år. Därefter gör Försäkringskassan en ny bedömning av din arbetsförmåga. Om bedömningen visar att din arbetsförmåga är varaktigt nedsatt, har du inte rätt till fortsatt sjukpenning. Läs mer på www.forsakringskassan.se 

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem