Arbetsgivaren vill behålla personen som vikarierade under min föräldraledighet och därför säga upp mig. Är detta möjligt?

Text: Uppdaterat: 2016-02-02

Fråga:

Arbetsgivaren vill behålla personen som vikarierade under min föräldraledighet och därför säga upp mig. Är detta möjligt?

Svar:

När du avslutar din föräldraledighet är utgångspunkten att du har rätt att återvända till ditt tidigare jobb eller en likvärdig tjänst. Du får inte missgynnas för att du har varit föräldraledig. Vill arbetsgivaren behålla din vikarie och väljer att erbjuda dig en annan tjänst, får den inte innebära att du får försämrade villkor av skäl som har samband med din föräldraledighet.

Läs mer om föräldraledighet

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem