En av mina medarbetare ska sluta och jag har upptäckt att hen har fått för mycket i lön under en längre sjukfrånvaro. Kan jag kvitta på slutlönen trots att medarbetaren motsätter sig?

Text: Uppdaterat: 2016-02-02

Fråga:

En av mina medarbetare ska sluta och jag har upptäckt att hen har fått för mycket i lön under en längre sjukfrånvaro. Kan jag kvitta på slutlönen trots att medarbetaren motsätter sig?

Svar:

Grundregeln är att felaktigt utbetald lön ska betalas tillbaka. Kvittning på lön får endast ske av en klar och förfallen fordran och ett medgivande från arbetstagaren behövs. Saknas detta får tvångskvittning endast ske till exempel om medgivandet framgår i kollektivavtal, i anställningsavtal eller på grund av skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen i tjänsten. Medarbetaren har dessutom rätt att behålla så mycket av lönen som behövs för att hen ska klara den nödvändiga levnadsstandarden. Uppgift om hur stort belopp det är ska du inhämta hos Kronofogdemyndigheten.

Om medarbetaren motsätter sig kvittning bör du kalla medarbetarens arbetstagarorganisation till förhandling. Har arbetstagaren tagit emot pengarna i god tro och spenderat dem, får hen enligt praxis från tidigare domstolsavgöranden oftast behålla pengarna.

Läs mer om arbetsgivares kvittningsrätt hos Kronofogden

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem