Finns utländska kollektivavtal eller gäller mitt svenska kollektivavtal under ett utlandsuppdrag?

Text: Uppdaterat: 2016-01-22

Fråga:

Finns utländska kollektivavtal eller gäller mitt svenska kollektivavtal under ett utlandsuppdrag?

Svar:

Kollektivavtal är i stort svenska företeelser och således mycket sällsynt utanför Sveriges gränser. Nej, de svenska kollektivavtalen gäller inte utomlands.

För att reglerna i ett kollektivavtal skall gälla utomlands krävs att man gör en särskild överenskommelse om detta. De arbetsrättsliga regler och socialförsäkringsbestämmelser du lyder under beror på i vilket land du arbetar.

Huvudregeln för de som inte är utsända är att det är arbetslandets regler som tillämpas. Olika regler gäller beroende på om du arbetar i Norden, inom EU/EES och Schweiz, eller i ett konventionsland. Sverige har samordnat socialförsäkringsregler med ett tjugotal länder utanför EU och EES. Dessa kallas för konventionsländer.

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem