Hur lång uppsägningstid har jag om jag säger upp mig själv?

Text: Uppdaterat: 2015-12-08

Fråga:

Hur lång uppsägningstid har jag om jag säger upp mig själv?

Svar:

Om du inte överenskommit med arbetsgivaren om vilken uppsägningstid som ska gälla vid egen uppsägning i ditt enskilda anställningsavtal, framgår det av tillämpligt kollektivavtal. För det fall arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal är det anställningsskyddslagen, LAS, regler som gäller. Enligt 11 § LAS är uppsägningstiden vid egen uppsägning en månad, om inte annat avtalats.

Läs mer om uppsägningstid

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem