Hur många semesterdagar får jag spara per år?

Text: Uppdaterat: 2015-12-08

Fråga:

Hur många semesterdagar får jag spara per år?

Svar:

En arbetstagare med rätt till mer än 20 semesterdagar under ett semesterår får spara en eller flera överskjutande dagar till ett senare semesterår. Det är bara betalda dagar, det vill säga intjänade semesterdagar med semesterlön, som kan sparas.

Semesterdagar får inte sparas längre än fem år enligt semesterlagen. En arbetstagare får inte spara semesterdagar under det år han tar ut sparade semesterdagar. En arbetstagare som vill ta ut sparade semesterdagar ska anmäla det till arbetsgivaren i förväg.

Arbetstagaren väljer själv vilket år han ska ta ut den sparade semestern. Arbetsgivaren är dock skyldig att se till att sparad semester tas ut inom fem år. Om arbetstagaren vill ta ut minst fem sparade semesterdagar, ska dessa dagar läggas ut i en följd tillsammans med hela semesterårets ledighet, om inte arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om annat.

Läs mer om sparad semester och förskottssemester

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem