Jag är 55+ och har blivit uppsagd. Finns det någon möjlighet för mig att få nytt arbete?

Text: Uppdaterat: 2016-01-18

Fråga:

Jag är 55+ och har blivit uppsagd. Finns det någon möjlighet för mig att få nytt arbete?

Svar:

Det är inte din ålder som är avgörande utan det är din kompetens som är det viktiga samt hur du presenterar den. Du kan arbeta med ditt personliga varumärke. Det består av två komponenter.

Det första handlar om att ett varumärke bygger på en kärna som utgörs av din samlade kompetens och dina mål. Fokus ligger på hur du själv ser – och sätter ord på din kompetens.

Den andra komponenten handlar om vilken bild andra har av dig. Det är därför viktigt att du är medveten om hur du uppfattas och vilka eventuella ändringar du vill göra.

Ditt varumärkes kärna handlar om självkännedom. Det behöver dock inte vara särskilt komplicerat att fundera runt detta. Men det kräver lite tankeverksamhet. Gör så här: Börja med att fundera på vilka som är dina drivkrafter och värderingar. Vad är det som styr dig och vad är det som ger dig energi? Vilka är dina föredragna arbetsuppgifter och erfarenheter och fråga dig var du kommer bäst till din rätt? Vilka prestationer är du mest stolt över att ha åstadkommit i dina chefsroller?

Chefsguide: Ditt personliga varumärke som chef

Digital kurs: Planera din karriär

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem