Jag är mellan två arbeten – vad ska jag tänka på?

Text: Uppdaterat: 2016-01-18

Fråga:

Jag är mellan två arbeten – vad ska jag tänka på?

Svar:

Att söka jobb handlar mycket om att söka rätt typ av arbete och på rätt sätt. För att göra detta är det viktigt att du bland annat arbetar med din omvärldsanalys. Ställ därför följande frågor till dig själv: Vilka branscher är intressanta? Vilka arbetsgivare är du nyfiken på? Vilka roller kan du tänkas söka?

Som chef har du säkert haft många kontaktytor, från många olika sammanhang under din karriär. Att använda dina kontakter är ett viktigt verktyg för att skaffa en god bild av intressanta jobbmöjligheter och för att få bästa möjliga beslutsunderlag för din framtida chefsutveckling.

Skriv en utvecklingsplan så att du har en handlingsplan runt att söka jobb. Först bilden i stort, för att sedan skapa delmål nedbrutet i aktiviteter. Utmaningen ligger i att målen i din plan ska vara dina egna – och realistiska, mätbara och tidsatta.

Digital kurs: Planera din karriär

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem