Jag har aldrig haft ett lönesamtal – har jag rätt till det?

Text: Uppdaterat: 2016-01-14

Fråga:

Jag har aldrig haft ett lönesamtal – har jag rätt till det?

Svar:

Om det inte finns ett kollektivavtal är det tråkigt nog så att vissa arbetsgivare endast ”tilldelar” dig en ny lön. Då är det viktigt att du försöker få till en diskussion med din chef, där du belyser vinningen i att ha lönesamtal. Det ger både dig och din chef en bild av hur du utför ditt arbete och hur väl du lever upp till verksamhetens mål med mera.

Du kan också initiera ett samtal. Om du låter din chef veta vad du gör på arbetet och se till att stämma av att det ligger i linje med chefens förväntningar gynnar det sannolikt dina möjligheter till en bra löneutveckling.

Ledarnas expert svarar på fler frågor om lön

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem