Jag har ändrat inkomstnivå för Ledarnas inkomstförsäkring (basförsäkring) från 25 000 kronor och då höjdes medlemsavgiften. Varför då?

Uppdaterat: 2017-02-23

Fråga:

Jag har ändrat inkomstnivå för Ledarnas inkomstförsäkring (basförsäkring) från 25 000 kronor och då höjdes medlemsavgiften. Varför då?

Svar:

När du valde att byta inkomstintervall i Ledarnas inkomstförsäkring (basförsäkring) började du betala den ordinarie medlemsavgiften till Ledarna. Den är 75 kronor högre per månad än vad du betalade tidigare.

I ditt medlemskap i Ledarna ingår en inkomstförsäkring vid ofrivillig arbetslöshet (basförsäkringen). Fram till 1 juli 2014 fanns flera inkomstintervall att välja mellan. Du valde att försäkra en inkomst upp till 25 000 kronor per månad.

Då A-kassans maximala ersättning täcker upp till 80 procent av en månadsinkomst på högst 25 025 kronor innebar det att du inte kunde få någon ersättning från basförsäkringen vid ofrivillig arbetslöshet.  

Du har nu bytt till den basförsäkring som majoriteten av Ledarnas medlemmar numera omfattas av. Från den 1 februari år 2017 är högsta ersättningen upp till 80 procent av en månadsinkomst på högst 80 000 kronor. Basförsäkringen ger ekonomisk trygghet vid ofrivillig arbetslöshet upp till 100 dagar.

www.bliwa.se/ledarna kan du få mer information och ta del av fullständiga försäkringsvillkor. 

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem