Jag har blivit erbjuden ett utlandsuppdrag – vad bör jag tänka på i anställningsavtalet?

Text: Uppdaterat: 2016-01-22

Fråga:

Jag har blivit erbjuden ett utlandsuppdrag – vad bör jag tänka på i anställningsavtalet?

Svar:

Det är viktigt att du skriver ett avtal med din arbetsgivare om vad som gäller för ditt utlandsarbete. Även om du är utsänd och fortfarande anställd i Sverige och redan har ett anställningsavtal är det viktigt att reglera vad som gäller just för utlandsvistelsen.

I det skriftliga avtalet ska framgå alla rättigheter och skyldigheter som du och din arbetsgivare har mot varandra. Tänk även på att de skyldigheter som din arbetsgivare eventuellt åtar sig mot medföljande familj också ska regleras i avtalet, till exempel försäkrings-, sjuk-, skol- och reseförmåner.

Läs mer i vår chefsguide om utlandsuppdrag

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem