Jag har blivit uppsagd. Vad händer nu?

Text: Uppdaterat: 2015-12-08

Fråga:

Jag har blivit uppsagd. Vad händer nu?

Svar:

Du har arbetsplikt under uppsägningstiden om du inte överenskommit om något annat med din arbetsgivare. Du har dock rätt att, i rimlig omfattning, vara ledig med bibehållna anställningsförmåner för att besöka arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete.

Det är viktigt att du anmäler dig till Arbetsförmedlingen - absolut senast men gärna innan – din första arbetslösa dag.

Om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och din arbetsgivare är bunden av kollektivavtal, kan du eventuellt ha rätt till omställningsstöd från Trygghetsrådet TRR, Trygghetsrådet TRS, Trygghetsstiftelsen, Omställningsfonden eller liknande organisation.

Glöm inte heller att kontakta din a-kassa och Bliwa ifall du är berättigad till arbetslöshetsersättning och ersättning från inkomstförsäkringen, eller har frågor om hur det fungerar.

Mer om du blir uppsagd

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem