Jag hinner inte med mitt arbete på min arbetstid, som är oreglerad, jag jobbar jämt – vad ska jag göra?

Text: Uppdaterat: 2016-01-27

Fråga:

Jag hinner inte med mitt arbete på min arbetstid, som är oreglerad, jag jobbar jämt – vad ska jag göra?

Svar:

Din arbetsgivare leder och fördelar arbetet, men det är viktigt att du påtalar hur din arbetssituation ser ut och hur det påverkar just dig för att du ska kunna få en förbättrad arbetsmiljö.

Arbetstidslagen sätter de yttersta gränserna för arbetstiden, men arbetsgivaren är också skyldig att vidta de åtgärder som behövs för att motverka ohälsosam arbetsbelastning och vidta de åtgärder som behövs för att motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna. I det ligger beakta de risker det kan innebära att ha långtgående möjligheter att utföra arbete på olika tider och platser med förväntningar på att vara ständigt nåbar. Du bör därför lyfta frågan om arbetsmängd och tidspress men kan diskutera med din chef vilka uppgifter som ska prioriteras om inte tiden räcker till.

Läs mer om arbetsmiljö och arbetstid.

Som stöd kan du även använda dig av vår chefscoachning för att där coachas i hur du ska lägga upp samtalet med din chef gällande din arbetsmiljö.

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem