Jag planerar att börja ta ut min pension. Vad behöver jag tänka på?

Uppdaterat: 2017-02-09

Fråga:

Jag planerar att börja ta ut min pension. Vad behöver jag tänka på? 

Svar:

Det finns många olika sätt att ta ut pension på. Du kan ta ut den helt eller delvis. Tjänstepension och privat pensionssparande kan du oftast välja att ta ut under ett visst antal år eller livsvarigt.

Den allmänna pensionen du får från Pensionsmyndigheten är flexibel. Den kan du börja ta ut och sedan stoppa om du vill.

När det gäller tjänstepensioner och privata pensionsförsäkringar kan du som regel inte ångra dig när du väl bestämt dig för att börja ta ut dem. Har du valt att ta ut din tjänstepension på exempelvis 5 år, kan du inte ändra på det.

Om du är osäker på hur du vill göra, kan det därför vara bra att börja med den allmänna pensionen tills du har bestämt dig.

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem