Kan jag i min chefsroll göra omfördelning av arbetsuppgifter eller tillfälligt omplacera medarbetare för att täcka upp för personal som är frånvarande för att de är sjuka eller på semester?

Text: Uppdaterat: 2016-02-02

Fråga:

Kan jag i min chefsroll göra omfördelning av arbetsuppgifter eller tillfälligt omplacera medarbetare för att täcka upp för personal som är frånvarande för att de är sjuka eller på semester?

Svar:

Arbetsgivaren kan med stöd av sin arbetsledningsrätt göra sådana omdispositioner av tillfällig art för att täcka oförutsedd och tillfällig personalfrånvaro. Att fatta snabba beslut krävs emellanåt om verksamheten ska fungera. Arbetsgivaren behöver därför inte, så länge det rör sig om högst tillfälliga omdispositioner, fullgöra sin primära förhandlingsskyldighet inför den typen av beslut. Blir det däremot fråga om mer långvariga eller större förändringar är arbetsgivaren förhandlingsskyldig innan beslutet fattas.

Läs mer om förhandlingsskyldighet eller lyssna på podden När ska jag förhandla?

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem