Kan jag nekas tidigare beviljad semester när jag nu sagt upp mig?

Text: Uppdaterat: 2016-02-02

Fråga:

Kan jag nekas tidigare beviljad semester när jag nu sagt upp mig?

Svar:

Beviljad semester får inte dras in utan ditt medgivande, om det inte föreligger synnerliga skäl. Det betyder att om arbetsgivaren redan har beviljat din semester under den perioden så kan hen inte dra tillbaka eller ändra tidpunkten för din semester utom i rena undantagsfall. Exempelvis om det helt oväntat har inträffat något extra ordinärt som inte har gått att förutse och som är av stor vikt för verksamheten. Ni kan däremot komma överens om att ändra tidpunkten för din semester.

Läs mer om semester

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem