Kan jag vara fortsatt medlem i Ledarna under ett utlandsuppdrag?

Text: Uppdaterat: 2016-01-22

Fråga:

Kan jag vara fortsatt medlem i Ledarna under ett utlandsuppdrag?

Svar:

Under din utlandsvistelse kan du vara fortsatt medlem i Ledarna. Möjligheten att utnyttja alla medlemsförmåner fullt ut kan dock påverkas, som till exempel rätten till ersättning vid arbetslöshet från inkomstförsäkringen, sjuk- och hälsovårdsförsäkringar, sakförsäkringar och förhandlings- och processhjälp.

Som medlem i Ledarna och anställd i utlandet, hos en utländsk arbetsgivare eller i uppdragsförhållande kan du få kostnadsfri förhandlings- och processhjälp från Ledarna om du hamnar i tvist med din arbetsgivare, under förutsättning att svensk domstol är behörig och svensk rätt ska tillämpas.

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem