Kan jag vara med i svenska Ledarna om jag arbetar utomlands?

Text: Uppdaterat: 2016-12-28

Fråga:

Kan jag vara med i svenska Ledarna om jag arbetar utomlands?

Svar:

Generellt kan du enbart gå med i ett fackförbund om företaget du är anställd på har ett svenskt organisationsnummer. Om du redan är medlem erbjuder många fackförbund sina medlemmar som arbetar i EU/EES-land möjlighet att stanna kvar i fackförbundet med statusen “Utlandsvistelse”. På så sätt kan du som medlem tillgodoräkna din kvalifikationstid för inkomstsförsäkring om du börjar jobba i Sverige igen. Du kan välja att vara passiv medlem i Ledarna under tiden du arbetar utomlands. Du betalar då 210 kronor per halvår i medlemsavgift. Inkomstförsäkringen tillkommer om du behåller denna under din utlandstjänstgöring.

Det finns inga enhetliga normer vad det gäller semester, studieledighet, sjukpenning eller föräldraledighet. Varje land har sitt system och de sociala förmånerna är högst varierande. Din utländska arbetsgivare bör kunna informera dig om vad som gäller och vad som ingår i dina anställningsvillkor.

Om du inte kan vara medlem i ett svenskt fackförbund då du arbetar utomlands kan du eventuellt få hjälp av Arbetsförmedlingen istället. Inom EU-området har man som svensk medborgare rätt att utnyttja arbetsförmedlingstjänsterna i de olika länderna. Läs mer på arbetsförmedlingens hemsida.

Blankett för ansökan om passivt medlemskap utland

Läs också:
Chefer i Öresund

Kan jag vara medlem i svenska a-kassan under ett utlandsuppdrag?

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem