Kan jag vara medlem i svenska a-kassan under ett utlandsuppdrag?

Text: Uppdaterat: 2016-03-16

Fråga:

Kan jag vara medlem i svenska a-kassan under ett utlandsuppdrag?

Svar:

Du ska i första hand vara arbetslöshetsförsäkrad i arbetslandet. I svensk arbetslöshetsförsäkring krävs ett obrutet medlemskap i tolv månader för att få inkomstrelaterad ersättning.

Reglerna kring arbetslöshetsersättning är komplicerade. Kontakta därför alltid den a-kassa som du är medlem i när du planerar din utlandstjänstgöring för att få detaljerad information om vad som gäller.

För den som arbetat i ett annat EU/EES-land eller Schweiz, innebär kravet på obrutet medlemskap en obruten försäkring mellan länderna.

En person som arbetat utomlands måste därför se till att utan avbrott bli medlem i en svensk arbetslöshetskassa efter att den utländska försäkringen upphört.

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem