Min arbetsgivare har varslat om att uppsägningar kommer ske. Vad innebär det?

Text: Uppdaterat: 2015-12-08

Fråga:

Min arbetsgivare har varslat om att uppsägningar kommer ske. Vad innebär det?

Svar:

Arbetsgivaren är skyldig att varsla Arbetsförmedlingen om ett flertal anställda, minst fem, kommer att bli uppsagda på grund av arbetsbrist. Ju fler som berörs av driftsinskränkningen, desto tidigare ska varslet läggas.

Syftet med varselreglerna är att förvarna arbetsmarknadsmyndigheterna så att de hinner planera och vidta de åtgärder som behövs för att underlätta omställningen för de som kommer att bli uppsagda.

Det behöver inte innebära att just du drabbas och inte heller att det i slutändan genomförs några uppsägningar om arbetsgivaren lyckas lösa situationen på annat sätt.
Inför en uppsägning på grund av personliga skäl är arbetsgivaren skyldig att underrätta dig och varsla ditt fack om den tänkta uppsägningen. Ni har då möjlighet att begära överläggning, innan beslutet verkställs.

Läs mer om varsel

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem