Min arbetsgivare vill att jag går till företagshälsovården gällande min sjukskrivning. Måste jag det?

Text: Uppdaterat: 2016-01-27

Fråga:

Min arbetsgivare vill att jag går till företagshälsovården gällande min sjukskrivning. Måste jag det?

Svar:

Enligt Arbetsmiljölagen har din arbetsgivare ett rehabiliteringsansvar då du är sjukskriven.

Företagshälsovården är specialiserade på just arbetsinriktad rehabilitering. Det är därför bra om de finns med i rehabiliteringsprocessen från första början för att bedöma din arbetsförmåga och utvärdera vilka anpassningsåtgärder arbetsgivaren behöver vidta, samt om du har behov av några hjälpmedel eller annat stöd för att kunna återfå full arbetsförmåga. Om du blir kallad på rehabiliteringsmöte eller anvisad att gå till företagshälsovården som ett led i rehabiliteringsprocessen bör du göra det. Om du inte medverkar till din rehabilitering kan arbetsgivaren anses ha fullgjort sina skyldigheter och du riskerar i förlängningen att bli uppsagd om det kan konstateras att du inte har någon arbetsförmåga av betydelse för arbetsgivarens räkning.

Läs mer om rehabilitering

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem