Om jag får ett lönelyft under de sista åren innan min pension, hur påverkar det storleken på min tjänstepension?

Uppdaterat: 2017-02-09

Fråga:

Om jag får ett lönelyft under de sista åren innan min pension, hur påverkar det storleken på min tjänstepension? 

Svar:

Det beror på vilket tjänstepensionsavtal du har. Har du en premiebestämd pension, där en viss procent av din lön avsätts till pension, är alla lönelyft positiva, eftersom det ger större avsättningar till din pension.

Har du ITP2, som är en förmånsbestämd pension, har höga lönelyft från det att du fyllt 60 år inte lika stor betydelse. Från 60 års ålder finns det ett tak för hur stort lönelyft du får räkna med i din pensionsmedförande lön. Läs mer om ”lönekapning” på www.collectum.se

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem