Vad är ”grundbeloppet”?

Text: Uppdaterat: 2015-09-07

Fråga:

Vad är ”grundbeloppet”?

Svar:

Grundbeloppet är en ersättning vid arbetslöshet för dig som inte är medlem i en a-kassa eller inte varit medlem tillräckligt länge. Den baseras inte på tidigare inkomst.

Ersättning enligt grundbeloppet gäller dig som:

  • inte är medlem i en a-kassa,
  • har varit medlem i en a-kassa i mindre än tolv månader,
  • har varit medlem i en a-kassa i längre tid än tolv månader men inte uppfyller a-kassans arbetsvillkor inom medlemstiden.

Grundbeloppet är högst 365 kronor per dag före skatt. Om du inte är med i en a-kassa är det Alfa-kassan som kan betala ut grundbeloppet.

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem