Vad innebär en konkurrenklausul i ett anställningsavtal?

Text: Uppdaterat: 2015-12-08

Fråga:

Vad innebär en konkurrenklausul i ett anställningsavtal?

Svar:

Det är inte ovanligt att arbetsgivare vill lägga in konkurrensförbud i anställningsavtalet. Ett konkurrensförbud är en inskränkning i din fria rätt att, efter anställningens upphörande, ta anställning hos vilken arbetsgivare du önskar eller bedriva den affärsverksamhet du vill. Eftersom det begränsar din möjlighet att utöva ditt yrke och utnyttja din kompetens är det viktigt att fundera över om du accepterar konkurrensklausulen och dess villkor. Var noga med att avtala om rätt till ersättning för det fall konkurrensbegränsningen aktualiseras och se till att den inte sträcker sig för långt i tiden.

Du hittar ett exempel på formulering av en konkurrensklausul, som ger dig rätt till ersättning för det fall konkurrensförbudet görs gällande, i Ledarnas mall med tilläggsklausuler till anställningsavtal för chefer.

Läs mer om konkurrensklausuler

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem