Vad innebär en provanställning?

Text: Uppdaterat: 2017-02-01

Fråga:

Vad innebär en provanställning?

Svar:

Provanställning är en anställningsform som får vara i längst sex månader om inte annat följer av tillämpligt kollektivavtal. Om inte provanställningen sägs upp senast vid provanställningstidens slut övergår den automatiskt i en tillsvidare anställning. Den får dock avslutas när som helst under prövoperioden utan att arbetsgivaren anger skälen för det. Arbetsgivaren är dock skyldig att underrätta arbetstagaren minst två veckor i förväg om att provanställningen ska upphöra eller inte övergå i en tillsvidareanställning. Arbetstagaren kan avsluta provanställningen när som helst under prövotiden utan att iaktta någon uppsägningstid, om inte annat följer av det enskilda anställningsavtalet eller tillämpligt kollektivavtal.

Läs mer om anställningsformer

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem