Vad ska finnas med i ett vd-avtal?

Text: Uppdaterat: 2015-12-08

Fråga:

Vad ska finnas med i ett vd-avtal?

Svar:

Eftersom vd inte omfattas av kollektivavtal eller lagen om anställningsskydd, LAS, är det särskilt viktigt att reglera vilket försäkringsskydd vd ska ha och vad som ska gälla vid anställningens upphörarande. Självklart måste även lön och förmåner framgå av avtalet, liksom en rad andra villkor beträffande anställningen såsom semesterrätt. Dessutom brukar det finnas en hänvisning till styrelsens instruktioner avseende vd:s uppdrag och arbetsuppgifter.

Läs mer om vd:s avtal, ta del av Ledarnas vd-avtalsmall och en checklista med de villkor som bör regleras i vd-avtalet
 

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem