Vad ska man tänka på när det gäller bonusavtal?

Text: Uppdaterat: 2015-12-08

Fråga:

Vad ska man tänka på när det gäller bonusavtal?

Svar:

Det viktigaste är att bonus eller liknande rörliga lönedelar regleras skriftligen i avtal och inte genom hänvisning till en policy som kan ändras ensidigt av arbetsgivaren. Särskilt då bonusen utgör en stor del av din förväntade inkomst. Om arbetsgivaren ensidigt kan ändra bonuskriterierna eller det sätt på vilken bonusen ska beräknas, är en högre fast lön betydligt tryggare.

Se till att målen som ska uppnås för att bonusen ska utgå är realistiska och att du har möjlighet att påverka dem. Var tydlig med vilka parametrar som påverkar bonusen, definiera begrepp och beskriv hur bonusen ska beräknas.

Ange också vad som ska gälla för rätten till bonus om du är frånvarande eller om anställningen sägs upp, samt vad som gäller om du slutar din anställning mellan den tidpunkt då den bonusgrundande perioden avslutats och utbetalningstillfället.

Läs mer om olika löneformer

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem