Vilken lön ska jag begära när jag blir erbjuden ny anställning?

Text: Uppdaterat: 2016-03-16

Fråga:

Vilken lön ska jag begära när jag blir erbjuden ny anställning?

Svar:

Lönenivån bör återspegla ansvar och befogenheter i chefsuppdraget och ju större ansvar desto högre lön. Enligt en vedertagen uppfattning bestäms lönen av tre delar, där den ena delen återspeglar själva arbetet, den andra individens bidrag till verksamheten och den tredje omvärldens påverkan.

Du kan få en uppfattning om löneläget för motsvarande befattningar på arbetsmarknaden genom att använda Ledarnas lönestatistik eller andra statistikuppgifter.

Ledarnas expert svarar på fler frågor om lön

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem