Vilken lön ska jag begära vid den årliga lönerevisionen?

Text: Uppdaterat: 2015-12-08

Fråga:

Vilken lön ska jag begära vid den årliga lönerevisionen?

Svar:

Finns kollektivavtal? Om inte, så har arbetsgivaren rätt att tillämpa en annan facklig organisations procenttal, även på dig. Du behöver veta hur kollektivavtalet är utformat och vad som sägs om lönerevision. Undersök också eventuell lönepolicy i verksamheten för att se hur en lönerevision ska gå till. De flesta tjänstemannaavtal ger idag möjlighet till individuell lönesättning.

Företag där arbetsgivaren inte har kollektivavtal, tillämpar man förhoppningsvis lönesamtal. Om det inte är så kan det ibland vara en utmaning att få sin arbetsgivare att ha dialog kring lönesättningen, men som chef har du ett ansvar för att dessa frågor hanteras på ett bra sätt i verksamheten.

Ledarnas expert svarar på fler frågor om lön


Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem