Vilken löneökning i procent ska jag ha i år?

Text: Uppdaterat: 2015-12-08

Fråga:

Vilken löneökning i procent ska jag ha i år?

Svar:

Ledarnas löneavtal, Ledaravtalet, är ett sifferlöst avtal. Din lön ska enligt Ledarnas uppfattning spegla det ansvar du har, den kompetens och de prestationer du bidragit med. Frågan kan alltså inte besvaras med en siffra utan svaret söks i vad du bidragit med för att utveckla verksamheten och hur du har fört din verksamhet framåt. Avtalet utgår från att du tillsammans med din chef för en dialog om ditt uppdrag och ansvar, din kompetens och de resultat och prestationer du uppnått.

Ledarnas expert svarar på fler frågor om lön

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem