Vilken rättighet har jag att återgå till ”min tjänst” efter en längre tids sjukskrivning?

Text: Uppdaterat: 2016-01-27

Fråga:

Vilken rättighet har jag att återgå till ”min tjänst” efter en längre tids sjukskrivning?

Svar:

Utgångsläget är att du alltid ska rehabiliteras tillbaka till din ordinarie tjänst. Arbetsgivaren har en skyldighet att, i den mån det går, anpassa arbetet efter dina förutsättningar.

Om det inte är möjligt ska arbetsgivaren göra en omplaceringsutredning för att inventera möjligheterna att omplacera dig till en annan tjänst i verksamheten.

Läs mer om rehabilitering

Mera om

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem