Internationellt

För att Ledarna ska kunna påverka chefers förutsättningar på ett internationellt plan är vi medlemmar i den europeiska chefsorganisationen CEC European Managers.

Nationella gränser blir allt mindre viktiga ur ett arbetsmarknadsperspektiv. En stor del av näringslivet är redan direkt kopplat till verksamheter i andra länder. Under senare år har internationella företag även gjort inbrytningar i offentlig sektor.

CEC har medlemsorganisationer i de flesta EU-länder och representerar på så sätt mer än en miljon chefer och andra högre tjänstemän. Även Norges motsvarighet till Ledarna, Lederne, är medlem. CEC är chefernas och de högre tjänstemännens talesman gentemot EU-kommissionen och EU-parlamentet.

CEC är en av de sociala parterna på EU-nivå. Det innebär att organisationen är representerad när nya direktiv och ramavtal förhandlas. CEC är också ett formellt remissorgan till EU-kommissionen. Ledarnas medlemskap i CEC innebär att vi får en möjlighet att påverka villkoren och förutsättningarna för Europas chefer. Att stärka chefernas status på ett internationellt plan gynnar också svenska chefer.

Nyhetsbrev från CEC

Prenumerera på CEC:s nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad på vad som händer på den europeiska arbetsmarknaden.

För dig som ska arbeta utomlands

Medlemsorganisationerna inom CEC har en överenskommelse om service till medlemmar som arbetar i annat land. Det innebär att du som medlem i Ledarna också får kostnadsfri information och vägledning av respektive medlemsorganisation i CEC om du funderar på att börja arbeta, eller redan arbetar, i ett annat EU-land.

Du får vägledning för att skaffa dig bästa möjliga trygghet under utlandsvistelsen, och information om villkor på landets arbetsmarknad gällande exempelvis:

  • Lagar och avtal rörande landets arbetsmarknad
  • Löner
  • Skatter
  • Pensioner
  • Försäkringar och sociala förmåner

Du som är medlem i Ledarna bör alltid kontakta oss innan du börjar en anställning utomlands, för att få mer information om vart du kan vända dig på din nya ort.

Varför europeiskt samarbete?

Idag lever många chefer med så tuffa mål för produktion och effektivitet att det inte finns tid att utöva ett gott ledarskap, ett ledarskap som plockar fram resurserna hos alla anställda. Det är viktigt att Europas chefer inser att bra chefer också leder till ökad produktivetet och inte minst kreativitet ute på arbetsplatserna.

I en tid då många europeiska länder lider av sviterna efter finanskrisen är behovet av bra chefer extra stort. Arbetsmarknadspolitik kan skapa förutsättningar för att bryta utanförskap och öka rörligheten hos arbetskraften. Men när det kommer till praktisk handling i företagen är det cheferna som kan göra skillnad.

Ledarnas ordförande var president i CEC 2012–2015

Under våren 2012 valdes Ledarnas ordförande, Annika Elias, till president för CEC. Mandatperioden sträckte sig från och med våren 2012 till och med våren 2015. Som ordförande för CEC arbetade Annika Elias för att stärka chefernas roll i Europa.

Mer om internationellt

Chefer i Öresund

Ledarna i Sverige och Lederne i Danmark har utökat samarbetet i Öresundsregionen. Tillsammans representerar vi cirka 200 000 chefer på alla nivåer och branscher, och är de organisationer som har störst erfarenhet av att arbeta med chefsfrågor.
Läs mer om Chefer i Öresund

Nyhetsbrev från CEC

Prenumerera på CEC:s nyhetsbrev


Ledarna på europeisk chefskonferens

Den 6-7 juni deltog drygt hälften av Ledarnas förbundsstyrelseledamöter i en europeisk chefskonferens som äger rum i Budva, Montenegro. Arrangör var ”Association of Montenegrin Managers” i samarbete med bland andra CEC.

En av konferensens talare var Ledarnas ledarskapsexpert Cecilia Åkerblom, som föreläste om viktiga trender för morgondagens ledarskap.
Läs mer om konferensen

Cecilia Åkerbloms rapport:
Critical Trends för Leadership in the Future   
Viktiga trender för morgondagens ledarskap


Pressmeddelanden från CEC

We stood with Paris. We now stand with Brussels. And with Europe. But that is not all. We will have to start fighting intelligently for our open society.

We stand with Paris, with Europe – solidarity with the people of Paris


CEC:s ordförande deltog i trepartstoppmöte för tillväxt och sysselsättning

Den 15 oktober 2015 deltog Ludger Ramme, ordförande för CEC, i ett trepartstoppmöte för tillväxt och sysselsättning. Mötet hade särskilt fokus på flyktingkrisen i Europa. Ludger Ramme betonade europeiska chefers viktiga roll i integrationsarbetet – att chefers kompetens är viktig för ett väl fungerande Europa.
Läs pressmeddelande från CEC

 

Annika Elias lämnar presidentposten i CEC

CEC:s kongress, General Assembly, ägde rum den 28-29 maj 2015 i Lissabon, Portugal. Ledarnas ordförande Annika Elias har under de senaste tre åren varit president för CEC. Hon ställde inte upp för omval. En ny president valdes för en ny kongressperiod på tre år.

Ett hundratal delegater från femton länder, såväl europeiska som internationella, deltog på kongressen.

Läs mer hos CEC


Studie: Promotiong Women in Management

På ett seminarium i slutet av mars 2015 presenterade Ledarna den nya europeiska studien Promoting Women in Management. Studien kartlägger utvecklingen av jämställdheten i den europeiska chefsdemografin samtidigt som den beskriver framgångsrika strategier för att öka andelen kvinnor på chefspositioner.
Läs Promoting Women in Leadership

Ledarna medverkade i konferens om jämställdhet i Slovenien

Den 5-6 februari var MAS, Managers’ Association of Slovenia, värd för en konferens i Ljubljana på temat jämställdhet och inkludering. Ledarnas ordförande Annika Elias föreläste om det europeiska samarbetsprojektet ”Women in Management”.
Läs mer om konferensen

Pressmeddelande från CEC

CEC European Managers condemns attack on “Charlie Hebdo”

Vad är CSR?

CEC i samverkan med Eurocadres har under ett år arbetat med att ta fram ett positionspapper där de utvecklar var de står i frågor som rör CSR.
Läs mer

Europeiska chefer samlades i Rom

Den italienska chefsorganisationen CIDA stod som värd den 10 oktober 2014 då den europeiska chefsorganisationen CEC:s medlemmar träffades i Rom.
Läs mer och talet som Annika Elias höll

Pressmeddelande från CEC European Managers:
Promoting Women’s Leadership: The European Conference of CEC European Managers in Cannes

Läs pressmeddelandet från CEC European Managers

Ledarna på konferens om kvinnor på högre chefspositioner

Den 26-27 juni 2014 pågick konferensen  ”Promoting Women’s Leadership” i Cannes, Frankrike. Ledarna var en av medarrangörerna.
Läs mer om konferensen

Pressmeddelande från CEC European Managers:
A call to European citizens for the European elections of May 22nd – 25th 2014

Läs pressmeddelandet från CEC European Managers

Ledarna deltar i europeiskt samarbete om kvinnligt ledarskap

Ledarna är en av flera parter i det EU-finansierade projektet Promoting Women's Leadership, som på samhälls- och företagsnivå ska undersöka hinder och möjligheter för kvinnor att avancera till ledande befattningar.
Mer om projektet

Startskott för gemensam europeisk satsning på kvinnligt ledarskap

Ledarna har nu fått glädjande besked om att EU beviljat bidrag till det projekt som planeras att genomföras i samverkan med CEC, Eurocadres och CFG-CGC (Frankrike).
Mer om projektet

Annika Elias deltog i toppmöte

Den 24 oktober 2013 deltog Annika Elias i ett europeiskt toppmöte i den sociala dialogen.
Läs om toppmötet och Annikas tal

Chefer i Öresund

Ledarna i Sverige och Lederne i Danmark har utökat samarbetet i Öresundsregionen.
Läs om vad det innebär

Annika Elias tal i Essen: Leadership/management in Europe

Annika Elias

I juni 2013 höll Annika Elias ett tal vid eventet "Fuhrung von morgen. Erfolgreich in gemischten teams" i Essen.
Läs hela talet

CEC-konferensen 2012

Den 24-25 maj 2012 höll CEC en konferens i Berlin.
Läs mer om konferensen

Annika Elias deltog vid Tripartite Social Summit den 18 oktober 2012

Höll tal vid toppmöte om arbetsmarknadsfrågor

Annika Elias ordförande i CEC

Internationella chefsorganisationer

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem