Internationellt

För att Ledarna ska kunna påverka chefers förutsättningar på ett internationellt plan är vi medlemmar i den europeiska chefsorganisationen CEC European Managers.

Nationella gränser blir allt mindre viktiga ur ett arbetsmarknadsperspektiv. En stor del av näringslivet är redan direkt kopplat till verksamheter i andra länder. Under senare år har internationella företag även gjort inbrytningar i offentlig sektor.

CEC har medlemsorganisationer i de flesta EU-länder och representerar på så sätt mer än en miljon chefer och andra högre tjänstemän. Även Norges motsvarighet till Ledarna, Lederne, är medlem. CEC är chefernas och de högre tjänstemännens talesman gentemot EU-kommissionen och EU-parlamentet.

CEC är en av de sociala parterna på EU-nivå. Det innebär att organisationen är representerad när nya direktiv och ramavtal förhandlas. CEC är också ett formellt remissorgan till EU-kommissionen. Ledarnas medlemskap i CEC innebär att vi får en möjlighet att påverka villkoren och förutsättningarna för Europas chefer. Att stärka chefernas status på ett internationellt plan gynnar också svenska chefer.

Nyhetsbrev från CEC

Prenumerera på CEC:s nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad på vad som händer på den europeiska arbetsmarknaden.

Omvärldsanalys från CEC

Managers' Trends Report – Labour markets, employment, business & social dialogue

September 2017

För dig som ska arbeta utomlands

Medlemsorganisationerna inom CEC har en överenskommelse om service till medlemmar som arbetar i annat land. Det innebär att du som medlem i Ledarna också får kostnadsfri information och vägledning av respektive medlemsorganisation i CEC om du funderar på att börja arbeta, eller redan arbetar, i ett annat EU-land.

Du får vägledning för att skaffa dig bästa möjliga trygghet under utlandsvistelsen, och information om villkor på landets arbetsmarknad gällande exempelvis:

  • Lagar och avtal rörande landets arbetsmarknad
  • Löner
  • Skatter
  • Pensioner
  • Försäkringar och sociala förmåner

Du som är medlem i Ledarna bör alltid kontakta oss innan du börjar en anställning utomlands, för att få mer information om vart du kan vända dig på din nya ort.

Varför europeiskt samarbete?

Idag lever många chefer med så tuffa mål för produktion och effektivitet att det inte finns tid att utöva ett gott ledarskap, ett ledarskap som plockar fram resurserna hos alla anställda. Det är viktigt att Europas chefer inser att bra chefer också leder till ökad produktivetet och inte minst kreativitet ute på arbetsplatserna.

I en tid då många europeiska länder lider av sviterna efter finanskrisen är behovet av bra chefer extra stort. Arbetsmarknadspolitik kan skapa förutsättningar för att bryta utanförskap och öka rörligheten hos arbetskraften. Men när det kommer till praktisk handling i företagen är det cheferna som kan göra skillnad.

Ledarnas ordförande var president i CEC 2012–2015

Under våren 2012 valdes Ledarnas ordförande, Annika Elias, till president för CEC. Mandatperioden sträckte sig från och med våren 2012 till och med våren 2015. Som ordförande för CEC arbetade Annika Elias för att stärka chefernas roll i Europa.

Mer om internationellt

Chefens viktiga roll i Europa

Dokumentet Managers in Europe – vision, roles & values betonar chefens viktiga roll att skapa stabilitet i ett Europa alltmer präglat av snabba förändringar, nationalism och ekonomisk ojämlikhet.

Chefer i Öresund

Ledarna i Sverige och Lederne i Danmark har utökat samarbetet i Öresundsregionen. Tillsammans representerar vi cirka 200 000 chefer på alla nivåer och branscher, och är de organisationer som har störst erfarenhet av att arbeta med chefsfrågor.
Läs mer om Chefer i Öresund

Blogg

Nyckeln till framgång stavas åldersmedvetet ledarskap

Nyhetsbrev från CEC

Prenumerera på CEC:s nyhetsbrev


Cecilia Åkerbloms rapport:
Critical Trends för Leadership in the Future   
Viktiga trender för morgondagens ledarskap

Internationella chefsorganisationer

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem