Förhandlare Johanna Harrysson

Johanna Harrysson är förhandlare på Ledarna. Hon är en av flera förhandlare med hemarbetsplats och hon är placerad i Blekinge med sydöstra Sverige som sitt huvudsakliga arbetsområde. En av hennes viktigaste uppgifter som förhandlare är att företräda medlemmarna gentemot arbetsgivaren.

– Dagligen råkar våra chefsmedlemmar ut för både mindre och större förändringar på sin arbetsplats. För mig är det viktigt att lyssna in och försöka förstå hela bilden av vad som hänt och orsakat den aktuella situationen. När hela havet stormar brukar de flesta efterfråga lugn och struktur, vilket jag som förhandlare kan bidra med. I de flesta ärenden försöker jag träffa medlemmen personligen i början, för att skapa relation och tillit. Sedan är det inte ovanligt att fortsatt kontakt kan ske per telefon och e-post.

Innan Johanna kom till Ledarna 2010 jobbade hon med frågor kopplade till HR, personal, ledarskap, rekrytering och omställning. Alltid med chefsfokuset nära. Utöver rollen som förhandlare är Johanna en av Ledarnas karriärrådgivare och kursledare.

– Som karriärrådgivare får jag möjlighet att hjälpa våra medlemmar med att ta fram en inspirerande karriärplanering. Med mig kan de bolla sina tankar och frågeställningar kring allt från cv och anställningsintervjuer till branschbyte och nya karriärvägar. Det ger mycket positiv energi att kunna bidra till medlemmars utveckling! Jag trivs väldigt bra med mitt arbete, jag gillar den stora variationen och det är ett mycket utåtriktat arbete. Jag är stolt över att vara medarbetare på Ledarna!

Text: Uppdaterat: 2017-06-01

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem