Organisation & styrning

Ledarna är en demokratiskt uppbyggd organisation. Det innebär att verksamhetens inriktning beslutas av en demokratiskt vald styrelse, och verkställs av ledning och kansliorganisation.


Styrelsen

Styrelsen (förbundsstyrelsen) består av elva valda ledamöter och en personalrepresentant. Styrelsen svarar för den strategiska styrningen av Ledarna, och leder och utvecklar verksamheten i enlighet med kongressens beslut.
Läs mer om Ledarnas styrelse

Ledning och kansli

Ledningen och kansliorganisationen arbetar med att verkställa styrelsen beslut, i samarbete med valda företrädare. Inom Ledarnas kansliorganisation arbetar drygt 100 medarbetare – bland annat jurister, chefsrådgivare, förhandlare och ledarskapsexperter – med den dagliga medlemsservicen.
Läs mer om ledning och kansli

Branschföreningar

Du som är medlem i Ledarna tillhör också en av våra branschföreningar, som är din kanal för medlemsinflytande och branschbevakning. Branschföreningarna utser ombud till Ledarnas kongress samt till förhandlingsdelegationer.

Branschföreningarna har en egen demokratisk uppbyggnad och process som kan variera mellan föreningarna.
Till Ledarnas branschföreningar

Ledarna på arbetsplatsen

Vi har cirka 3 000 lokala företrädare på olika arbetsplatser. Företrädarna väljs av medlemmarna på arbetsplatsen, och har bland annat till uppgift att representera Ledarna, företräda medlemmar i förhandlingar med arbetsgivaren samt verka för lokal tillämpning av ledaravtalen.

Kongress

Kongressen är Ledarnas högsta beslutande organ och sammanträder varannat år. Den senaste kongressen hölls den 25-26 maj 2016. Till kongressen kan du motionera. Motioner ska vara inlämnade senast fyra månader innan kongressen öppnas. 
Läs mer om kongressen

Idé och Framtid

Vår verksamhetsidé, identitet och ideologiska plattform.

Ledarnas stadgar

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem