Förbundssekreterare

Tomas Oskarsson är Ledarnas förbundssekreterare.

Tomas Oskarsson, Ledarnas förbundssekreterareLedarnas förbundssekreterare ansvarar för arbetet med den demokratiska organisationen. Det sker i samarbete med Ledarnas ordförande och styrelse och våra branschföreningar. Förbundssekreteraren har ett övergripande ansvar för kongresser och andra demokratiska möten samt bevakar stadgefrågor inom demokratin.  

Förbundssekreteraren har en central roll i utformningen av Ledarnas ideologiska plattformar och strategier, vår förbundspolitik. Ett naturligt inslag i förbundssekreterarens roll är också externa relationer och nätverk samt bevakning av samhällspolitiska frågor som är av intresse för chefsorganisationen Ledarna.

Tomas Oskarsson
Mobil: 0708-86 03 42
E-post: tomas.oskarsson@ledarna.se
Postadress: Box 120 69, 102 22 Stockholm
Följ mig på Twitter

Uppdaterat: 2014-06-26

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem