Förbundsstyrelsen

Ledarnas styrelse (förbundsstyrelsen) utses på fyra år av kongressen och består av valda ledamöter samt en personalrepresentant. Styrelsen svarar för den strategiska styrningen av Ledarna, och leder och utvecklar verksamheten i enlighet med kongressens beslut.


Ledarnas styrelse för perioden 2014–2018

Styrelsen sammanträder cirka 10 gånger per år. Ledarnas vd deltar i styrelsens sammanträden och svarar för kansliorganisationen och den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Styrelsens ordförande, Annika Elias, är den främsta företrädaren för Ledarna.


Annika Elias
Ordförande Ledarna
Invald i styrelsen 2002
Telefon: 08-598 990 46
Mobil: 070-222 84 50
annika.elias@ledarna.se

 

 


Lars Tengvall

1:e vice ordförande
NCC Construction AB
Invald i styrelsen 2008
Telefon: 040-31 73 77
Mobil: 070-589 01 88
lars.tengvall@ledarna.se

 Katarina Lindh
2:e vice ordförande
Falkenbergs Bostads AB
Invald i styrelsen 2014
Telefon: 070-512 10 20
katarina.lindh@ledarna.se

 

 


Benny Petersén

GKN Driveline AB
Invald i styrelsen 2006
Telefon: 0221-76 24 44
Mobil 070-334 68 80
benny.petersen@ledarna.se

 

 


Susanne Andersson

Tullverket
Invald i styrelsen 2010
Telefon: 08-405 01 48
Mobil: 070-655 35 21
susanne.andersson@ledarna.se

 
Lorri Mortensen Mates

Nya Moderaterna
Invald i styrelsen 2014
Mobil: 070-825 03 66
lorri.mortensen.mates@ledarna.se

 

 


Stina Nordström
Sveriges Pensionärsförbund
Invald i styrelsen 2006
Telefon: 08-690 49 75
Mobil: 0708-19 07 63
stina.nordstrom@ledarna.se

 

 


Anneli Samuelsson

Landstinget Gävleborg
Invald i styrelsen 2014
Telefon: 070-665 53 03
anneli.samuelsson@ledarna.se

 


 


Håkan Blomqvist

Barilla Sverige AB
Invald i styrelsen 2006
Telefon: 0590-182 89
Mobil: 073-429 09 04
hakan.blomqvist@ledarna.se

 

 


Kajsa Hessel

Projektgaranti
Invald i styrelsen 2016
Telefon: 070-858 76 93
kajsa.hessel@projektgaranti.se

  
Anders Grahn

Vedum Kök & Bad AB
Invald i styrelsen 2014
Mobil: 070-5985611
anders.grahn@ledarna.se

 

 

 

 
Anna Nilsson

Personalrepresentant Ledarna
Telefon: 08-598 991 76
Mobil: 076-549 90 84
anna.nilsson@ledarna.se

 

 

 

Suppleanter

Erica Klint, Ledarna Teknik & Motor
Daniel Kåreda, Ledarna inom offentlig sektor
Patrick Nyfors, Ledarna inom Energi & Teknik
Johan Wiberg, Ledarna inom Handeln
Anneli Mattsson, Ledarna Teknik & Motor

Text: Tomas Oskarsson Uppdaterat: 2017-04-25

Förbundsstyrelsens sammanträden

Ledarnas stadgar

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem