Företrädare

Ledarna har cirka 3 000 lokala företrädare på olika arbetsplatser. Företrädarna väljs av medlemmarna på arbetsplatsen, och har bland annat till uppgift att representera Ledarna, företräda medlemmar i förhandlingar med arbetsgivaren samt verka för lokal tillämpning av ledaravtalen.

Företrädare är ett samlat begrepp för alla som har ett uppdrag för Ledarna. Det kan handla om att vara ordförande eller styrelseledamot i en klubb eller motsvarande, eller att vara lokal företrädare på arbetsplatser där en klubb saknas.

Du som är företrädare hittar stöd för de olika delarna av ditt uppdrag under sidorna för företrädare.

Uppdaterat: 2015-10-20

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem